เพราะคุณภาพมิใช่แค่ทางเลือก

บริการต่างๆของ Lohmann ล้วนได้รับการรับรองคุณภาพ

การทดลองและทดสอบคุณภาพคือหัวใจสำคัญของนโยบายบริษัทเรา การตรวจสอบโดยละเอียดอย่างต่อเนื่องทำให้เราสามารถปรับปรุงกระบวนการของเราให้เหมาะสมที่สุด และเป็นการรับประกันได้ว่า คุณจะได้รับแต่ผลิตภัณฑ์ที่ดีเลิศเท่านั้น

เรายินดีอย่างยิ่งที่จะยื่นเสนอตัวเราเองเพื่อขอการรับรองอย่างเป็นทางการ ตัวอย่างเช่น ระบบการจัดการคุณภาพของเราได้รับการรับรองมาตรฐาน DIN EN ISO 9001:2008 และระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมของเราได้รับการรับรองมาตรฐาน DIN EN ISO 14001:2004

ดังนั้นคุณจึงได้ทราบแล้วว่า ใครที่คุณกำลังเป็นลูกค้าด้วย นั่นก็คือใบรับรองต่างๆของเรา

ต่อไปนี้คือรายละเอียดแบบคร่าวๆของใบรับรองต่างๆทั้งหมดของกลุ่มบริษัทผู้ผลิตเทปกาว Lohmann Group เรียงลำดับตามที่อยู่ของสาขาที่ตั้ง

Lohmann ที่ประเทศออสเตรีย ได้รับใบรับรองในด้านมาตรฐานระบบบริหารจัดการคุณภาพ (ISO 9001) และมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม (ISO 14001):

LOAT_ISO_9001_ISO_14001 _de

LOAT_ISO_9001_14001_en.pdf

Lohmann ที่ประเทศจีน ได้รับใบรับรองในด้านมาตรฐานระบบบริหารจัดการคุณภาพ (ISO 9001), มาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม (ISO 14001) และมาตรฐานยานยนต์ (ISO 16949)

Quality: Environment: Automotive:
LOCN_ISO_14001_en
LOCN_ISO_14001_en  

Lohmann ที่เมือง Altendorf ได้รับใบรับรองในด้านมาตรฐานระบบบริหารจัดการคุณภาพ (ISO 9001), มาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม (ISO 14001) และมาตรฐานการจัดการพลังงาน (ISO 50001)

Quality: Environment: Energy Management:
LOKOE_ISO_9001_en.pdf LOKOE_ISO_14001_en.pdf
LOKOE_ISO_9001_en.pdf
 
LOKOE_ISO_14001_en.pdf

Lohmann ที่เมือง Neuwied ได้รับใบรับรองในด้านมาตรฐานระบบบริหารจัดการคุณภาพ (ISO 9001), มาตรฐานเครื่องมือทางการแพทย์ (ISO 13485) และมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม (ISO 14001) และมาตรฐานยานยนต์ (ISO TS 16949) และมาตรฐานการจัดการพลังงาน (ISO 50001)

มาตรฐานระบบบริหารจัดการคุณภาพ:

มาตรฐานเครื่องมือทางการแพทย์:

มาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม:

มาตรฐานยานยนต์:

LONR_ISO_9001_en

LONR_ISO_14001_en.pdf

LONR_IATF_16949_en.pdf

LONR_ISO_9001_en

LONR_ISO_9001_en_Annex.pdf

 

LONR_ISO_14001_en.pdf
 

LONR_IATF_16949_en.pdf

LONR_IATF_16949_Annex_en.pdf

มาตรฐานการจัดการพลังงาน:

มาตรฐานระบบบริหารจัดการคุณภาพ(Koblenz):
LONR_ISO_50001_en.pdf
LONR_ISO_50001_en.pdf

Lohmann Remscheid is certified in the areas of Environment (ISO 14001), Quality (ISO 9001), Clean Room (ISO 14644-1), Automotive (ISO TS 16949) and Medical Devices (ISO 13485) and Energy Management (ISO 50001).

มาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม:

มาตรฐานระบบบริหารจัดการคุณภาพ:

มาตรฐานคลีนรูม:

มาตรฐานยานยนต์:

LONR_ISO_9001_en

LORS_IATF_16949_en.pdf

LONR_ISO_14001_en.pdf

LONR_ISO_9001_en

LONR_ISO_9001_en_Annex.pdf


 
LORS_IATF_16949_en.pdf

LORS_IATF_16949_Annex_en.pdf

มาตรฐานเครื่องมือทางการแพทย์:

มาตรฐานการจัดการพลังงาน:
LONR_ISO_50001_en.pdf
 LONR_ISO_50001_de.pdf

Merken

Merken

Lohmann ที่ประเทศสเปนได้รับใบรับรองในด้านมาตรฐานระบบบริหารจัดการคุณภาพ (ISO 9001) :

มาตรฐานระบบบริหารจัดการคุณภาพ: Automotive:
LOES_ISO_9001_en LOES_IATF_16949_en.pdf
LOES_ISO_9001_en LOES_IATF_16949_en.pdf

Lohmann ที่ประเทศฝรั่งเศส ได้รับใบรับรองในด้านมาตรฐานระบบบริหารจัดการคุณภาพ (ISO 9001):

Lohmann ที่ประเทศอินเดีย ได้รับใบรับรองในด้านมาตรฐานระบบบริหารจัดการคุณภาพ (ISO 9001) และมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม (ISO 14001):

มาตรฐานระบบบริหารจัดการคุณภาพ: มาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม:
 

Lohmann ที่ประเทศอิตาลี ได้รับใบรับรองในด้านมาตรฐานยานยนต์ (ISO 16949), การจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (BS OHSAS 18001), มาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม (ISO 14001)  และมาตรฐานระบบบริหารจัดการคุณภาพ (ISO 9001):

มาตรฐานยานยนต์:

การจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย:

มาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม:

มาตรฐานระบบบริหารจัดการคุณภาพ:

  
 

 
   

 

Lohmann-koester S. de R.L. de C.V. ได้รับใบรับรองในด้านมาตรฐานระบบบริหารจัดการคุณภาพ (ISO 9001):

LOKOE_ISO_9001_en.pdf

LOKOE_MX_ISO_9001_en.pdf

Lohmann ที่ประเทศโปแลนด์ ได้รับใบรับรองในด้านมาตรฐานระบบบริหารจัดการคุณภาพ (ISO 9001) :

LOPL_ISO_9001_en

LOPL_ISO_9001_en

Lohmann ที่กลุ่มประเทศนอร์ดิก ได้รับใบรับรองในด้านมาตรฐานระบบบริหารจัดการคุณภาพ (ISO 9001) และมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม (ISO 14001):

มาตรฐานระบบบริหารจัดการคุณภาพ: มาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม:
 

Lohmann ที่สหราชอาณาจักร ได้รับใบรับรองในด้านมาตรฐานระบบบริหารจัดการคุณภาพ (ISO 9001):

LOUK_ISO_9001_en

LOUK_ISO_9001_en

Lohmann ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้รับใบรับรองในด้านมาตรฐานระบบบริหารจัดการคุณภาพ (ISO 9001):

LOUS_HE_ISO_9001_en LOUS_OR_ISO_9001_en LOUS_SJ_ISO_9001_en
LOUS_HE_ISO_9001_en LOUS_OR_ISO_9001_en LOUS_SJ_ISO_9001_en
LOUS_OR_ISO_9001_en_2.pdf
LOUS_OR_ISO_9001_en_2.pdf
07.05.2018