Екологічна безпека, здоров’я й технологічна бездоганність

Фірма LOHMANN пропонує індивідуальні рішення клейких стрічок світового рівня для багатьох галузей промисловості та різноманітних потреб. Як міжнародне підприємство група «Lohmann Tape Group» підтримує стабільний зв’язок із багатьма людьми й різноманітними організаціями, що дає змогу задовольняти найрізноманітніші інтереси. Для стабільної роботи необхідне загальне розуміння різноманітних впливів на бізнес, а також вимог і потреб цих різноманітних зацікавлених сторін.

Тому для всіх працівників розроблено принципи екологічної безпеки й виробничої якості, що дають змогу формулювати індивідуальні цілі та правлять за орієнтири в щоденній роботі. Крім того, ці принципи пояснюють зацікавленим особам (нашим клієнтам, постачальникам і місцевим громадам), як наші цінності, бачення та місія проявляються в нашій діяльності. Як член спілки хімічної промисловості наше підприємство бере участь у всесвітній ініціативі «Responsible Care» (Відповідальна турбота).

У контексті стабільного економічного розвитку незмінна увага приділяється питанням якості, техніці безпеки, охороні праці, безпеці транспортування та захисту довкілля. Це передбачає оцінювання різноманітних потреб і вимог та забезпечення їх виконання. Крім того, необхідно невпинно вдосконалювати наявні й розробляти нові продукти та виробничі процеси, ефективно покращуючи використання ресурсів і дбаючи про ліквідацію або зменшення ризиків. Ми як персонал компанії маємо усвідомлювати свою відповідальність за всі ці аспекти.

Content_IMG_Puzzelteil-S.png

Sustainability - Nachhaltigkeit

 


"SHAPE":

 • Sustainability
 • Health
 • Availability
 • Process Excellence

 

Ефективне використання ресурсів:
Ми оптимізуємо наші виробничі процеси, зводячи до мінімуму споживання ресурсів. Ми регулярно
контролюємо й намагаємося підтримувати на якомога нижчому рівні шкідливий вплив на довкілля
викидів, відходів, стічних вод і шуму

Ми підтримуємо придбання енергоефективних продуктів і послуг, так само як і дізайнерську діяльність, спрямовану на поліпшення енергоефективності.


Стабільний розвиток – уникнення та зменшення ризиків:
Розробляючи нову продукцію або виробничі процеси, ми заздалегідь враховуємо пов’язаний
із ними вплив на довкілля. Ми використовуємо сировину та проміжні продукти, які найменше
шкодять навколишньому середовищу.

 


Відповідність діючим правовим нормам та постійне вдосконалення:
Окрім дотримання правових норм в галузі екології та енергетики та багатьох інших вимог, ми
вважаємо за свій обов’язок постійно вдосконалювати систему захисту довкілля та запобігати його
забрудненню. Система управління захистом довкілля також постійно вдосконалюється.

 


Екологічні й енергетичні аспекти – цілі:
Компанія Lohmann регулярно перевіряє та оцінює вплив місцевих об’єктів на довкілля, зокрема в
галузях виробництва, постачання й утилізації, логістики, технічного розвитку й закупівлі.

У системі менеджменту для місцевих об’єктів визначаються конкретні цілі щодо енергетичної
політики та захисту довкілля, запроваджуються дієві заходи, а також постійно оцінюється стан їх
виконання. Ми забезпечуємо доступність відповідної інформації та необхідних ресурсів.

Content_IMG_Puzzelteil-H.png

Health - Gesundheit

 


"SHAPE":

 • Sustainability
 • Health
 • Availability
 • Process Excellence

 

Здоров’я – профілактика завдяки підтримці та мотивації:
Ключове значення для успіху нашої компанії мають здоров’я та мотивація наших працівників. Ми
цілеспрямовано забезпечуємо обидві ці складові хорошими умовами праці та безпекою робочого
місця, що заохочує працівників до новаторства, сприяє продуктивності, вищій якості продукції та
послуг.

 


Робоче місце – оцінювання ризиків:
Для наявних і новостворених робочих місць постійно проводиться всебічне оцінювання можливих
ризиків. На основі чинних законів і приписів усе робоче середовище оптимізується, щоб
забезпечити працівникам необхідні умови для безпечної та ергономічної праці.

 


Пожежна безпека – профілактика та захист:
Усебічна протипожежна профілактика та активний протипожежний захист з урахуванням мінливих
базових умов становлять основне завдання пожежної команди та техніків пожежної безпеки в
компанії Lohmann, які працюють за найвищими світовими стандартами оцінювання та зменшення
пожежних ризиків.

 

Аспекти охорони праці та здоров’я – цілі:
Фірма LOHMANN регулярно перевіряє та оцінює ризики працівників і впливи робочого місця в всіх
галузях. У системі менеджменту визначаються конкретні цілі щодо зменшення загроз, зорієнтовані
на всю виробничу систему як єдине ціле, запроваджуються дієві заходи, постійно оцінюється стан
їх виконання..

Content_IMG_Puzzelteil-A.png

Availability - Verfügbarkeit


"SHAPE":

 • Sustainability
 • Health
 • Availability
 • Process Excellence

 

Доступність – нові та інноваційні рішення для наших клієнтів:

Ми зобов’язуємося постачати нашим клієнтам у всьому світі високоякісні з’єднувальні рішення.
Завдяки досвіду, здатності до інновацій і знанню ринків ми виступаємо в авангарді розвитку
технологій.

 

 


Доступність – реалізація поставок:

Ми використовуємо обізнаність із повним технологічним циклом, щоб постачати своїм клієнтам
інноваційні продукти в бажаний для них термін.

Content_IMG_Puzzelteil-PE.png

Process Excellence - exzellente Prozesse"SHAPE":

 • Sustainability
 • Health
 • Availability
 • Process Excellence

 

Бездоганні виробничі процеси – орієнтація на бездефектне виробництво:
Ми постійно контролюємо та усуваємо всі можливі дефекти нашої продукції та виробничих
процесів, перетворюючи виявлені недоліки на стимул до оптимізації всіх процесів.

 


Бездоганні виробничі процеси – стандартизація та постійне вдосконалення:
Ми розвиваємо наші виробничі процеси до рівня світових стандартів, орієнтованих на створення
доданої вартості. Завдяки прозорості виробництва оптимальні методи роботи використовуються
для постійної оптимізації всіх виробничих процесів.

 


Аспекти якості – цілі у сфері якості:
Фірма Lohmann регулярно перевіряє та оцінює на основі принципів екологічного менеджменту
власні та клієнтські вимоги до якості продуктів і процесів. Це дає змогу визначити для всіх
підрозділів пов’язані з якістю аспекти, у системі менеджменту сформулювати для місцевих об’єктів
конкретні цілі щодо якості, постійно оцінювати стан їх виконання.

У центрі нашої діяльності стоїть людина. Тому обов’язково донести до всіх працівників нашу екологічну політику, політику у сфері якості, а також поінформувати про цілі й заходи, передбачені системою менеджменту.

Самостійно та відповідально діяти в інтересах усіх зацікавлених сторін може лише вичерпно поінформований працівник. Тому відповідальна поведінка означає для нас створення клімату довіри. Ми домагаємося цього відкритим діалогом із клієнтами, підприємствами, працівниками, сусідами, споживачами та владними органами.