KODEKS POSTĘPOWANIA – CODE OF CONDUCT

NASZA WIZJA DLA DOSTAWCÓW I INNYCH UDZIAŁOWCÓW

Kodeks postępowania dla dostawców firmy Lohmann („Supplier Code of Conduct”) bazuje na ogólnym kodeksie postępowania „Code of Conduct” firmy Lohmann i określa minimalne wymagania i oczekiwania dotyczące etycznego postępowania dostawców spółek Lohmann Tape Group (zwanej dalej „Lohmann”). Standardy te odnoszą się do wszystkich dostawców i podwykonawców firmy Lohmann i innych dostarczycieli towarów i usług dla firmy Lohmann bez względu na lokalizację danego przedsiębiorstwa (zwanych dalej „dostawcami”). Firma Lohmann zastrzega sobie prawo do zerwania współpracy z dostawcami, którzy naruszają te wytyczne i standardy.

Międzynarodowe przedsiębiorstwo Lohmann Tape Group utrzymuje kontakty z wieloma różnymi przedsiębiorcami i organizacjami reprezentującymi interesy różnych grup. W związku z tym rozwój i sukces firmy zależą od tego, jak nasi pracownicy będą zachowywać się w swojej codziennej pracy. Dlatego ustaliliśmy jako firma, co jest dla nas ważne, w jaki sposób pragniemy działać i jak chcielibyśmy być postrzegani.

W przypadku naruszeń CoC, mogą Państwo zgłaszać swoje uwagi poprzez adres: info-codeofconduct@lohmann-tapes.com