Nota prawna Lohmann Polska Sp. z o.o.

Lohmann Polska Sp. z o.o.

ul. Krzemowa 2

81-577 Gdynia

Polska

tel.: +48 (0)58 555 81 50

fax: +48 (0)58 551 50 61

 

Dane rejestrowe:

KRS: 0000122974

NIP: 5840452178

REGON: 190321580

BDO: 000018490

 

Członkowie Zarządu:

Marco Bastian

Martin Schilcher

Prawa autorskie

Wszelkie prawa zastrzeżone. Tekst, fotografie, grafiki, dźwięk, animacje i materiały wideo oraz ich układ na stronach internetowych firmy Lohmann są chronione prawem autorskim oraz innymi odpowiednimi normami prawnymi. Zawartości tych stron internetowych nie wolno kopiować, rozpowszechniać, zmieniać ani udostępniać osobom trzecim w celach komercyjnych. Niektóre strony firmy Lohmann zawierają ilustracje, do których prawa autorskie posiadają osoby trzecie.

Znaki towarowe

O ile nie umieszczono innej informacji, wszystkie znaki towarowe zamieszczone na stronach internetowych firmy Lohmann są chronione prawem o znakach towarowych. Dotyczy to w szczególności marek/produktów, logo i symboli firmy Lohmann. Wykorzystane na naszych stronach marki/produkty i elementy układu graficznego są własnością intelektualną firmy Lohmann GmbH & Co KG, Neuwied, Niemcy.

Gwarancja

Niniejsza strona internetowa została przygotowana z największą starannością. Pomimo to firma Lohmann GmbH & Co KG nie może zagwarantować bezbłędności ani dokładności prezentowanych tutaj informacji. Firma Lohmann GmbH & Co KG nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody bezpośrednie lub pośrednie wynikające z wykorzystania informacji zawartych na tych stronach internetowych, o ile nie są one wynikiem zamierzonego działania lub poważnego zaniedbania ze strony firmy Lohmann.

Firma Lohmann GmbH & Co. KG nie ma wpływu na treść i prezentację stron, do których umieszczono łącza na stronach Lohmann oraz zrzeka się odpowiedzialności za zawartość tych stron i nie uznaje ich za swoją własność.

Licencja

Zawarta na stronach internetowych Lohmann własność intelektualna w postaci patentów, marek/produktów i praw autorskich jest prawnie chroniona. Te strony internetowe nie stanowią licencji na wykorzystywanie własności intelektualnej firmy Lohmann ani osób/firm trzecich.

Zalecenia prawne

Firma Lohmann GmbH & Co KG dziękuje za odwiedzenie stron internetowych i zainteresowanie jej produktami. Wszystkie dane osobowe pobierane za pośrednictwem stron internetowych firmy Lohmann GmbH & Co KG są zapisywane i przetwarzane wyłącznie w celu indywidualnej obsługi, przesyłania informacji o produktach lub przedstawiania ofert usług. Firma Lohmann GmbH & Co KG zapewnia, że Państwa dane traktowane są jako poufne, zgodnie z obowiązującymi przepisami z zakresu ochrony danych osobowych.

 

 

Zarząd

Dr. Jörg Pohlman (CEO), Dr. Carsten Herzhoff (COO)

Kierownik ds. Marketingu, Komunikacji i PR

Dr. Philip Gabriel

 

Adres

Irlicher Straße 55 56567 Neuwied / Germany

Telefon: +49 2631 34-0

Faks: +49 2631 34-6661

E-Mail: info@lohmann-tapes.com

 

Nr ident. podatkowej: DE 149 511 906

Lohmann GmbH & Co. KG

56504 Neuwied/Niemcy

Spółka komandytowa z siedzibą w Neuwied

Sąd Rejonowy w Montabaur Rejestr Handlowy Dział A – HRA 10131

 

Osobiście odpowiedzialny udziałowiec

Lohmann Verwaltungs-GmbH z siedzibą w Neuwied

Sąd Rejonowy w Montabaur, Rejestr Handlowy Dział B – HRB 10454

Polityka Prywatności

1. Ochrona Danych Osobowych w skrócie

Informacje ogólne

Poniższe informacje stanowią krótki przegląd tego, co dzieje się z Państwa danymi osobowymi kiedy odwiedzają Państwo naszą stronę internetową. Dane osobowe są to wszelkie informacje poprzez które mogą być Państwo zidentyfikowani jako osoby fizyczne.

Zbieranie danych na naszej stronie internetowej

Kto odpowiada za zbieranie danych na tej witrynie?

Dane na tej stronie internetowej przetwarzane są przez operatora strony. Jego dane znajdują się w stopce strony.

W jaki sposób zbieramy Państwa dane ?

Z jednej strony Państwa dane są zbierane ponieważ Państwo nam je udostępniają. Mogą to być na przykład dane wpisane w formularzu kontaktowym.

Inne dane są zbierane automatycznie przez nasze systemy informatyczne podczas odwiedzania strony. Są to przede wszystkim dane techniczne (na przykład rodzaj przeglądarki internetowej, system operacyjny lub dzień i godzina wejścia na stronę).

Do czego wykorzystujemy Państwa dane?

Część danych zbieramy po to, by zapewnić bezbłędne działanie strony. Inne dane mogą być wykorzystywane do analizowania zachowań użytkownika.

Jakie prawa przysługują Państwu w odniesieniu do ich danych osobowych?

Mają Państwo prawo do bezpłatnego otrzymania informacji o źródle, odbiorcy i celu przetwarzania Państwa danych. Mają Państwo prawo żądać ich poprawienia lub usunięcia. W tym celu, jak również w przypadku dalszych pytań dotyczących ochrony Państwa danych prosimy o kontakt pod adres e-mail: RODO-LOPL@lohmann-tapes.com. W odniesieniu do swoich danych osobowych przetwarzanych przez Lohmann mają Państwo również prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego, w przypadku uznania iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

Narzędzia analityczne i narzędzia stron trzecich

Odwiedzanie naszej strony może powodować, że Państwa zachowanie na stronie będzie podlegać ocenie statystycznej. Dzieje się tak zwłaszcza w przypadku tzw. ciasteczek i programów analitycznych. Analiza zachowań na stronie z zasady odbywa się anonimowo – nie da się wyśledzić na jej podstawie, kto dokładnie zachowywał się w dany sposób. Mogą Państwo nie zgadzać się na tę analizę lub zapobiec jej nie używając pewnych narzędzi. Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się w następującej Deklaracji Ochrony Danych.

Mogą Państwo sprzeciwić się takiej analizie. Poinformujemy Państwa o możliwościach sprzeciwu w niniejszej Deklaracji Ochrony Danych.

2. Informacje ogólne i informacje obowiązkowe

Ochrona danych

Operatorzy tych stron bardzo poważnie podchodzą do ochrony Państwa danych osobowych. Traktujemy Państwa dane osobowe jako poufne, oraz zgodnie z ustawowymi regulacjami o ochronie danych i niniejszą Deklaracją Ochrony Danych.

Korzystanie z tej strony oznacza, że zbierane są różnego rodzaju dane osobowe. Dane osobowe to te informacje, na podstawie których można Państwa zidentyfikować. Niniejsza Deklaracja Ochrony Danych określa, które dane zbieramy i do czego je wykorzystujemy. Wyjaśnia również jak i w jakim celu to się dzieje.

Podkreślamy, że przesyłanie danych w internecie (np. poprzez e-mail) może wiązać się z lukami bezpieczeństwa. Nie jest możliwa całkowita ochrona danych przed stronami trzecimi.

Informacja dotycząca Strony Odpowiedzialnej

Stroną odpowiedzialną za przetwarzanie danych na tej witrynie jest:

Lohmann GmbH & Co. KG
Irlicher Straße 55
56567 Neuwied

Telefon: +49 2631 34-0
e-mail: info@lohmann-tapes.com

W odniesieniu do danych pozostawionych przez Państwa w formularzu kontaktowym, stroną odpowiedzialną za ich przetwarzanie jest:

Lohmann Polska Sp. z o.o

ul. Krzemowa 2

81-577 Gdynia / Polska

Telefon: +48 58 555 81 50

e-mail: info@lohmann-tapes.pl

Strona odpowiedzialna to osoba fizyczna lub prawna, która samodzielnie bądź z innymi podmiotami decyduje o celach i środkach przetwarzania danych osobowych (jak imiona i nazwiska, adresy e-mail i podobne).

Wycofanie Państwa zgody na przetwarzanie danych

Wiele operacji przetwarzania danych wymaga Państwa wyraźnej zgody. Zgodę taką mogą Państwo cofnąć w dowolnym momencie. Wystarczy wysłać nam wiadomość drogą mailową. Legalność przetwarzania danych do momentu wycofania zgody pozostaje w mocy.

Prawo do wniesienia zażalenia do odpowiedniego organu nadzorczego

W przypadku naruszenia prawa o ochronie danych, osoba, której to dotyczy, ma prawo wnieść zażalenie do organu nadzorczego. Takim organem jest odpowiednio uprawniony organ w państwie, w którym dana firma ma swoją siedzibę. W Polsce jest to Urząd Ochrony Danych Osobowych. Informację nt. Urzędu mogą znaleźć Państwo pod linkiem: https://uodo.gov.pl/pl

Szyfrowanie SSL lub TLS

W celu zachowania bezpieczeństwa i ochrony przesyłanych treści poufnych, które wysyłają Państwo do nas jako operatora strony, witryna korzysta z szyfrowania SSL lub TLS. Można rozpoznać szyfrowane połączenie, gdy adres w przeglądarce zmienia się z ""http: //"" na ""https: //"" i pojawia się symbol kłódki.

Po aktywowaniu szyfrowania SSL lub TLS przesyłane przez Państwa dane nie mogą być odczytane przez strony trzecie.

Informowanie, Blokowanie, Usuwanie danych

W ramach istniejącego prawodawstwa, przez cały czas mają Państwo prawo do bezpłatnego otrzymania informacji o źródle, odbiorcy i celu przetwarzania Państwa danych oraz, jeśli trzeba, mogą Państwo żądać ich poprawiania, blokowania lub usuwania. W przypadku dalszych pytań dotyczących ochrony Państwa danych, można się z nami skontaktować w dowolnym momencie poprzez e-mail: RODO-LOPL@lohmann-tapes.com.

Brak zgody na e-maile reklamowe

Możliwość wykorzystywania informacji kontaktowych publikowanych online do przesyłania niechcianych materiałów reklamowych i informacyjnych jest niniejszym odrzucona. Operatorzy stron wyraźnie zastrzegają sobie prawo do podjęcia kroków prawnych w przypadku wysyłania niechcianych informacji reklamowych na przykład poprzez spam.

3. Zbieranie danych na naszej stronie

Pliki Cookies

Strony internetowe częściowo wykorzystują tak zwane ciasteczka. Ciasteczka nie szkodzą Państwa komputerowi, ani nie zawierają wirusów. Służą do tego, aby nasza oferta była bardziej przyjazna dla użytkownika, efektywna i bezpieczna. Ciasteczka to małe pliki tekstowe, które są deponowane na Państwa komputerze i przechowywane przez Państwa przeglądarkę.

Większość z wykorzystywanych przez nas ciasteczek to tzw. "ciasteczka sesyjne". Po zakończeniu Państwa wizyty są automatycznie usuwane. Pozostałe ciasteczka są przechowywane na Państwa urządzeniu, do czasu aż Państwo je usuniecie. Te ciasteczka pozwalają nam rozpoznać Państwa przeglądarkę przy następnej wizycie na naszej stronie.

Mogą Państwo zmienić ustawienia przeglądarki tak, by być informowanymi o ustawieniu ciasteczek i pozwalać na ich użycie tylko w indywidualnych przypadkach; dopuszczać ciasteczka w konkretnych przypadkach lub ogólnie je wykluczać, oraz umożliwić automatyczne usuwanie ciasteczek po zamknięciu przeglądarki. Wyłączenie ciasteczek może ograniczyć funkcjonalność tej strony.

Ciasteczka, które są wymagane jako nośnik procesu komunikacji elektronicznej lub w celu zapewnienia pewnych funkcji z których chcą Państwo korzystać są przechowywane na podstawie art. 6 par. 1 lit. f RODO. Operator strony ma prawnie uzasadniony interes co do przechowywania ciasteczek w celu technicznie bezbłędnego i optymalnego świadczenia swoich usług. Jeśli chodzi o przechowywanie innych ciasteczek (jak na przykład do analizy zachowań użytkownika), są one traktowane osobno w niniejszej Deklaracji Ochrony Danych.

Rejestry serwera

Operator niniejszej strony automatycznie zbiera i przechowuje informacje w tak zwanych rejestrach serwera, które Państwa przeglądarka przesyła do nas automatycznie. Są to:

  • Typ i wersja przeglądarki
  • Wykorzystywany system operacyjny
  • URL strony odsyłającej
  • Nazwa hosta komputera, z którego odbywa się dostęp
  • Czas żądania serwera
  • Adres IP

Nie jest przeprowadzane łączenie tych danych z innymi źródłami danych.

Podstawą przetwarzania danych jest art. 6 par. 1 lit. f RODO, który pozwala na przetwarzanie danych w celu spełnienia wymogów dotyczących umowy lub przedumownych.

Formularz kontaktowy

Przy przesyłaniu nam zapytania drogą formularza kontaktowego, Państwa dane w tym formularzu, włącznie z danymi kontaktowymi podanymi przez Państwa, są przechowywane po to, by zająć się Państwa zapytaniem, oraz na wypadek dalszych Państwa zapytań. Nie dzielimy się tymi informacjami bez Państwa zgody.

Przetwarzanie danych wpisanych do formularza kontaktowego jest więc oparte wyłącznie o Państwa zgodę (art. 6 (1) lit. RODO). Można ją cofnąć w dowolnym momencie. Wystarczy wysłać nam nieformalną wiadomość drogą mailową. Legalność przetwarzania danych do momentu wycofania zgody pozostaje w mocy.

Informacje przekazane nam przez Państwa w formularzu kontaktowym pozostaną u nas do momentu, aż zażądają Państwo od nas ich usunięcia, cofną Państwo zgodę na przechowywanie lub przestanie istnieć powód ich przechowywania (na przykład po zajęciu się Państwa zapytaniem). Obowiązkowe przepisy ustawowe – zwłaszcza okresy przechowywania – pozostają bez zmian.

4. Narzędzia analityczne i reklama

Google Analytics

Ta strona wykorzystuje narzędzie analityczne: Google Analytics. Dostawcą jest Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Google Analytics wykorzystuje tak zwane ciasteczka. Są to pliki tekstowe, które są przechowywane na Państwa komputerze i które pozwalają analizować Państwa korzystanie ze strony. Informacje generowane przez ciasteczka na temat Państwa korzystania ze strony są zwykle przesyłane na serwer Google w USA i tam przechowywane.

Ciasteczka Google Analytics są przechowywane na podstawie art. 6 par. 1 lit. f RODO. Operator strony ma uzasadniony interes do analizowania zachowań użytkownika w celu optymalizacji zarówno swojej strony jak i reklamy.

Anonimowość IP

Aktywowaliśmy funkcję anonimowości IP na tej stronie. W rezultacie Państwa adres IP zostanie skrócony przez Google w ramach państw członkowskich Unii Europejskiej lub innych stron Umowy o Europejskiej Strefie Gospodarczej przed wysłaniem do Stanów Zjednoczonych. Tylko w wyjątkowych przypadkach do serwera Google w USA zostanie wysłany pełen adres IP i zostanie tam skrócony. W imieniu operatora tej strony, Google wykorzystuje te informacje do oceny Państwa korzystania ze strony, kompilacji raportów o aktywności strony oraz wykorzystywania internetu przez operatora strony. Adres IP dostarczany przez Google Analytics jako część Google Analytics nie jest łączony z innymi danymi Google.

Wtyczka przeglądarki

Można zapobiec przechowywaniu ciasteczek za pomocą odpowiedniego ustawienia Państwa oprogramowania przeglądarki; niemniej jednak, prosimy pamiętać, że wówczas może zdarzyć się, że nie będą Państwo mogli w pełni korzystać ze wszystkich funkcjonalności strony. Ponadto można zapobiec zbieraniu danych generowanych przez ciasteczka oraz danych związanych z Państwa korzystaniem ze strony (włącznie z Państwa adresem IP), jak również przetwarzaniu tych danych przez Google pobierając i instalując wtyczkę przeglądarki dostępną pod następującym linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl.

Brak zgody na zbieranie danych

Można zapobiec zbieraniu Państwa danych przez Google Analytics klikając w powyższy link. Ustawiona zostanie opcja wyłączenia obsługi ciasteczek, aby zapobiec zbieraniu Państwa danych podczas odwiedzania tej strony w przyszłości: disable Google Analytics.

Więcej informacji na temat obchodzenia się z danymi użytkownika przez Google Analytics znajduje się w Polityce Prywatności Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=pl.

Przetwarzanie danych zamówień

Zawarliśmy umowę na przetwarzanie danych zamówień z Google i w pełni stosujemy się do wymagań organów ochrony danych w Polsce przy korzystaniu z Google Analytics.

Google AdWords i Google Conversion Tracking

Ta strona korzysta z Google AdWords. AdWords to internetowy program reklamowy Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ("Google").

W zakresie Google AdWords korzystamy z Google Conversion Tracking Po kliknięciu na reklamę umieszczoną przez Google ustawione zostaje ciasteczko śledzenia konwersji. Ciasteczka to małe pliki tekstowe, które przeglądarka internetowa przechowuje na komputerze użytkownika. Te ciasteczka tracą swoją ważność po 30 dniach i nie są wykorzystywane do osobistej identyfikacji użytkowników. Jeżeli użytkownik odwiedzał pewne miejsca na tej stronie, a ciasteczko jeszcze jest ważne, Google i my możemy rozpoznać, że użytkownik kliknął na daną reklamę i został przekierowany w dane miejsce.

Każdy klient Google AdWords otrzymuje inne ciasteczko. Ciasteczek nie można śledzić przez strony internetowe reklamodawców. Informacje zebrane za pomocą ciasteczka konwersji służą do generowania statystyk konwersji dla reklamodawców AdWords, którzy wybrali usługę śledzenia konwersji. Otrzymują oni informację na temat całkowitej liczby użytkowników, którzy kliknęli na ich reklamę i zostali przekierowani na stronę za pomocą znacznika śledzenia konwersji. Niemniej jednak, nie otrzymują informacji, które identyfikowałyby indywidualnych użytkowników. Jeśli nie chcą Państwo brać udziału w śledzeniu, można je wyłączyć poprzez łatwe wyłączenie ciasteczka Śledzenia Konwersji Google w Państwa przeglądarce internetowej w Preferencjach Użytkownika. Nie będą Państwo ujmowani w statystykach śledzenia konwersji.

Przechowywanie "ciasteczek konwersji" odbywa się a podstawie art. 6 par. 1 lit. f RODO. Operator strony ma uzasadniony interes do analizowania zachowań użytkownika w celu optymalizacji zarówno swojej strony jak i reklamy.

Więcej informacji na temat Google AdWords i Google Conversion Tracking znajduje się w Polityce Prywatności Google: https://www.google.de/policies/privacy/.

Mogą Państwo zmienić ustawienia przeglądarki tak, by być informowanymi o ustawieniu ciasteczek i pozwalać na ich użycie tylko w indywidualnych przypadkach; dopuszczać ciasteczka w konkretnych przypadkach lub ogólnie je wykluczać, oraz umożliwić automatyczne usuwanie ciasteczek po zamknięciu przeglądarki. Wyłączenie ciasteczek może ograniczyć funkcjonalność tej strony.

5. Newsletter

Dane newsletteru

"Jeśli chcą Państwo otrzymywać oferowany na stronie internetowej newsletter, wymagane będzie podanie przez Państwa adresu e-mail oraz informacji, które pozwolą nam zweryfikować, że są Państwo właścicielami podanego adresu e-mail oraz że wyrażają Państwo zgodę na jego otrzymywanie. Ponadto, w celu oceny i ciągłej optymalizacji treści naszego newslettera, zastrzegamy sobie prawo do identyfikacji kraju pochodzenia naszych odbiorców, aby dopasować treści wiadomości do lokalnych rynków. W nieregularnych odstępach czasu rekordy danych zapisane w oprogramowaniu do e-mail marketingu są porównywane z istniejącymi informacjami w ramach Lohmann Group, a rekordy danych są w razie potrzeby korygowane. Ponadto zachowanie użytkownika jest rejestrowane w ramach wysyłki newslettera. Wszystkie powyższe środki mają na celu umożliwienie ukierunkowanego podejścia do użytkownika. Dalsze dane nie są zbierane lub są zbierane tylko na zasadzie dobrowolności. Dane te wykorzystujemy wyłącznie w celu przesłania żądanych informacji i nie przekazujemy ich osobom trzecim."

Przetwarzanie danych wpisanych do formularza rejestracji do newsletteru ma miejsce wyłącznie na podstawie Państwa zgody (Art. 6 (1) lit. RODO). Zgoda udzielona na przechowywanie danych, adres email oraz ich wykorzystanie do wysyłania newsletteru może zostać w dowolnym momencie odwołane, na przykład poprzez kliknięcie linku „wypisz się” w newsletterze. Legalność przetwarzania danych do momentu wycofania zgody pozostaje w mocy.

Dane pozostawione w celu otrzymywania newslettera, będą przechowywane przez nas do momentu wyrejestrowania się i zostaną usunięte po rezygnacji z newslettera. Nie ma to wpływu na dane przechowywane przez nas w innych celach (jak na przykład adresy e-mail dla strefy członkowskiej).

6. Wtyczki i narzędzia

YouTube

Nasza strona korzysta z wtyczek ze strony YouTube obsługiwanej przez Google. Operatorem strony jest YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA.

Kiedy odwiedzają Państwo jedną z naszych stron wyposażonych we wtyczkę YouTube, są Państwo połączeni z serwerami YouTube. Serwer YouTube jest informowany o tym, jakie miejsca na naszej stronie Państwo odwiedzili.

Jeśli są Państwo zalogowani do swojego konta YouTube, wówczas YouTube umożliwia Państwu przypisywanie Państwa zachowania podczas wyszukiwania informacji w internecie bezpośrednio do Państwa profilu osobistego. Można temu zapobiec przez wylogowanie się z konta YouTube.

Korzystanie z YouTube jest w interesie atrakcyjnej prezentacji naszych ofert online. Stanowi to uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 par. 1 lit. f RODO.

Więcej informacji na temat obchodzenia się z danymi użytkowników znajduje się w Polityce Prywatności YouTube w miejscu: https://www.google.com/intl/pl/policies/privacy.

Czcionki Internetowe Google

Ta strona korzysta z tak zwanych czcionek internetowych dostarczanych Google w celu jednolitego wyglądu czcionek. Kiedy przywołają Państwo stronę, Państwa przeglądarka ładuje wymagane czcionki internetowe do pamięci Państwa przeglądarki, aby prawidłowo wyświetlać teksty i czcionki.

"W tym celu przeglądarka, której Państwo używają, musi połączyć się z serwerami Google. W rezultacie Google uzyskuje wiedzę, że wchodzili Państwo na naszą stronę internetową poprzez swój adres IP. Żadne dane nie są przekazywane za granicę. Stosowanie Google Web Fonts służy zapewnieniu spójnej i atrakcyjnej prezentacji naszych usług online. Stanowi to uzasadnione działanie w rozumieniu art. 6 par. 1 lit. f RODO."

Jeśli Państwa przeglądarka nie obsługuje czcionek internetowych, komputer wyświetli czcionkę domyślną.

Więcej informacji na temat Czcionek Internetowych Google znajduje się pod https://developers.google.com/fonts/faq oraz w Polityce Prywatności Google: https://www.google.com/policies/privacy/.

Mapy Google

Ta strona korzysta z usług mapowania Google Maps przez API. Dostawcą jest Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Aby umożliwić korzystanie z funkcji Map Google konieczne jest zapisanie Państwa adresu IP. Ta informacja jest zwykle przesyłana i przechowywana na serwerze Google w USA. Dostawca tej strony nie ma wpływu na to przesyłanie danych.

Korzystanie z Map Google leży w interesie atrakcyjności prezentowania naszych ofert online oraz łatwego znajdowania miejsc wskazanych przez nas na stronie. Stanowi to uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 par. 1 lit. f RODO

Więcej informacji na temat postępowania z danymi użytkowników znajduje się w Polityce Prywatności Google: https://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/.

8. Systemy wideokonferencji

Opis oraz zakres przetwarzania danych

Konferencje online oraz wideokonferencje odbywają się poprzez programy GoToMeeting i Teams. Podczas konferencji online uczestnicy mogą wymieniać między sobą korespondencję oraz współdzielić swoje ekrany. Seminaria online i wideokonferencje z zasady nie są przez nas nagrywane ani rejestrowane, a zawartość czatów nie jest protokołowana. W przypadku konieczności ich zapisania, uczestnicy zostaną o tym poinformowani.

Podczas wideokonferencji, przetwarzane są różne informacje. Zakres przetwarzanych danych osobowych uzależniony jest od rodzaju danych, które Państwo ujawniają przy stosowaniu danego oprogramowania. Następujące kategorie danych mogą być przedmiotem przetwarzania danych osobowych:

  • Dane użytkownika, np. imię, nazwisko
  • Metadane: nazwa uczestnika konferencji, adres IP uczestników, informacje o wykorzystywanym sprzęcie i urządzeniach
  • Przy wybieraniu numeru telefonu: dane numerów wychodzących i przychodzących, nazwa kraju, czas rozpoczęcia i zakończenia rozmowy, dodatkowo rejestrowane mogą być dalsze dane dotyczące połączenia jak np. adres IP urządzenia.
  • Dane tekstowe, audio i wideo: dodatkowo, rejestrowany może być tekst wprowadzany podczas używania funkcji czatu ; przy połączeniach audiowizualnych – dane używanej kamery wideo; przy połączeniach głosowych – informacje o mikrofonie urządzenia. Podczas konferencji online, kamera i mikrofon mogą być wyłączane lub wyciszane.
Dane osobowe, przetwarzane podczas konferencji online, nie będą przekazywane osobom trzecim, dopóki nie zostaną wyraźnie przeznaczone do tego celu.

Jeśli otwieracie Państwo strony internetowe operatorów aplikacji GoTMeeting lub Teams, operatorzy stron stają się odpowiedzialni za przetwarzanie danych osobowych.

Podstawa prawna dla przetwarzania danych

Podstawą prawną dla przetwarzania danych osobowych przy korzystaniu z systemów wideokonferencji jest art. 6 ust. 1, lit. a) oraz f) RODO. Dołączając do konferencji online wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie danych wskazanych powyżej. Zgodę tę mogą Państwo wycofać w dowolnym momencie poprzez wylogowanie bądź przesyłając swoje uwagi na adres mailowy: bonded@lohmann-tapes.com.

Cel przetwarzania danych

Używamy systemów wideokonferencyjnych jedynie w celu przeprowadzania konferencji telefonicznych, konferencji i seminariów online lub wideokonferencji.

Przetwarzanie danych poza krajami Unii Europejskiej

GoToMeeting jest programem firmy LogMeIn Ireland Limited z siedzibą w Irlandii, jednostką zależną firmy LogMeIn Inc. z siedzibą w USA. Teams jest programem Microsoft Corporation, Inc. również z siedzibą w USA. W związku z tym przetwarzanie danych osobowych ma miejsce również w kraju trzecim. Zlecenie dla powyższych firm zrealizowane zostało zgodnie z wymogami wynikającymi z art. 28 RODO.

LogMeIn, Inc. i Microsoft Corporation, Inc., oraz wszystkie związane z nimi przedsiębiorstwa posiadają certyfikaty US-Privacy-Shield. Ponadto zagwarantowane jest zastosowanie standardowych klauzul umownych UE.

Okres przechowywania danych

Dane zostaną usunięte w momencie, gdy cel ich przetwarzania został osiągnięty, a ich dalsze przechowywanie nie jest konieczne. Dłuższy okres ich przetrzymywania może być uzasadniony terminami wynikającymi z przepisów prawa.

Możliwości sprzeciwu i usuwania danych

Podczas korzystania z systemów wideokonferencyjnych niezbędne jest przetwarzanie metadanych, danych dotyczących połączeń oraz kilku danych dotyczących profili. Przetwarzaniu danych osobowych, jak np. wybranych danych o profilu, danych audio i wideo, można zapobiec przez wprowadzenie osobistych ustawień systemów wideokonferencyjnych.