Imprint Lohmann Nordic

 

Lohmann Nordic AB

Arntorpsgatan 10

442 45 Kungälv / Sweden

Tel.: +46 (0) 10 206 48 00

 

Reg. number: 556579-6009

VAT SE556579-600901

 

Managing Director:

Andreas Eklund

Copyright

Alla rättigheter förbehållna. Text, bilder, grafik, ljud, animationer och videos samt deras placering på Lohmanns webbsidor omfattas av upphovsrättslagen och andra skyddslagar. Innehållet på denna webbsida får inte kopieras, spridas, ändras eller göras tillgängligt för tredje part för kommersiella ändamål. Några av Lohmanns webbsidor innehåller dessutom bilder som omfattas av tredje parts upphovsrätt.

Varumärkeslista

Såvida inget annat anges är alla varumärken på Lohmanns webbsidor varumärkesrättsligt skyddade. Detta gäller särskilt för Lohmanns varumärken/produkter, företagslogotyper och emblem. De varumärken/produkter och enskilda delar av dessa som används på våra sidor är immateriell egendom som tillhör Lohmann GmbH & Co KG, Neuwied, Tyskland.

Garantifriskrivning och ansvarsbegränsning

Denna webbsida har sammanställts med största möjliga noggrannhet. Trots detta kan Lohmann GmbH & Co KG inte garantera att den information som ges är felfri eller korrekt. Lohmann GmbH & Co KG ansvarar inte för skador som uppkommer direkt eller indirekt genom användning av denna webbsida, om inte dessa beror på uppsåt eller grov försumlighet från Lohmanns sida.

Eftersom Lohmann GmbH & Co. KG inte har någon påverkan på innehåll på eller framställning av länkade sidor eller sidor till vilka deras länkar leder, tar Lohmann GmbH & Co. KG avstånd från deras innehåll och betraktar det inte som sitt.

Licensrätt

Den immateriella egendom som Lohmanns webbsida innehåller, som patent, varumärken/produkter och upphovsrätter, är skyddad. Genom denna webbsida utfärdas ingen licens för användning av Lohmanns eller tredje parts immateriella egendom.

Rättslig information

Lohmann GmbH & Co KG gläder sig åt ditt besök på denna webbsida och ditt intresse för produkterna. Samtliga personliga data som insamlas på webbsidan för Lohmann GmbH & Co KG sparas och behandlas endast för din individuella rådgivning eller för utskick av produktinformation eller serviceerbjudanden. Lohmann GmbH & Co KG säkerställer att dina uppgifter behandlas konfidentiellt i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning.

Företagsledning
Dr. Jörg Pohlman (CEO), Dr. Carsten Herzhoff (COO)

Ledning Marketing, kommunikation & PR
Dr. Philip Gabriel

Adress
Irlicher Straße 55
56567 Neuwied/Tyskland
 

Telefon: +49 (0)2631 340
Telefax: +49 (0)2631 34 66 61
E-post: info@lohmann-tapes.com
 

VAT-nr.: DE 149 511 906
 

Lohmann GmbH & Co. KG
56504 Neuwied/Tyskland
Kommanditbolag med säte i Neuwied, Tyskland
Tingsrätt: Montabaur HRA 10131

Företag med personligt ansvar
Lohmann Verwaltungs-GmbH med säte i Neuwied, Tyskland
Tingsrätt: Montabaur HRB 10454

Integritetspolicy

1. Dataskydd i överblick

Allmän information

Följande information ger en enkel överblick om vad som sker med Er personliga information, då ni besöker vår hemsida. Personlig information är all information, med vilka Ni kan identifieras. Detaljerad information om temat dataskydd finner ni i integritetspolicyn, som nämns längre ner i denna text.

Datainsamling på vår webbplats

Vem är ansvarig för datainsamlingen på denna webbplats?

Databehandlingen på denna websida utförs av webbplatsoperatören, vars kontaktuppgifter Ni hittar i "impressumet" av denna webbplats.

Hur samlar vi in Era data?

Era data samlas för det första in, genom att ni underrättar oss om dem. Det kan till exempel handla om uppgifter, som Ni fyller i i ett kontaktformulär.

Andra uppgifter samlas automatiskt upp av vårt IT-system vid besök av webbplatsen (t.ex. webbläsare, operativsystem eller sidvisningens klockslag). Insamlingen av dessa uppgifter sker automatiskt, så snart som Ni öppnar vår webbplats.

För vad använder vi Era data?

En del av informationen samlas in, för att säkerställa ett felfritt tillhandahållande av webbplatsen. Annan information kan användas för att analysera Ert användarbeteende.

Vilka rättigheter har Ni gällande Era Data?

Ni har när som helst rätt att kostnadsfritt få information angående ursprung, mottagare och ändamålet med Era sparade personuppgifter.Därutöver har Ni rätt att begära korrigering, blockering eller radering av dessa uppgifter. För detta ändamål samt för ytterligare frågor gällande integritetsskydd, kan Ni när som helst kontakta oss på adressen som nämns i ”impressumet”. Dessutom har Ni rätt att klaga vid den behöriga tillsynsmyndigheten.

Analysverktyg och verktyg från tredje part 

Vid besök på vår webbplats kan Ert surfbeteende utvärderas statistiskt. Det sker framför allt med kakor (cookies) och med så kallade analysprogram. Analysen av Ert surfbeteende är i regel anonym: Ert surfbeteende kan inte spåras tillbaka till Er. Ni kan göra invändningar mot denna analys, eller förhindra den genom att förhindra användningen av bestämda verktyg. Detaljerad information om detta hittar Ni i följande integritetspolicy.

Ni kan göra invändningar mot denna analys. Vi informerar Er om möjligheterna till invändning i denna integritetspolicy.

2. Allmän information och obligatorisk information

Dataskydd

Operatören av denna sida tar skyddet av Era personuppgifter väldigt seriöst. Vi behandlar Era personuppgifter konfidentiellt och i enlighet med lagstadgade dataskyddsbestämmelser samt denna integritetspolicy.

Då ni använder denna webbplats, samlas olika personuppgifter in. Personuppgifter är uppgifter med vilka Ni kan personligen identifieras. Den tillgängliga integritetspolicyn förklarar vilka uppgifter vi samlar in och för vad vi använder dem. Den förklarar även hur och för vilket ändamål detta sker.

Vi påpekar att dataöverföring via internet (t.ex. kommunikation per e-post), kan ha säkerhetsluckor. Ett fullständigt skydd av uppgifterna från åtkomst av tredje part är inte möjligt

Information om den ansvariga organisationen

Den ansvariga organisationen för databearbetningen på denna webbplats är:

Lohmann Nordic AB
Arntorpsgatan 10
442 45 Kungälv / Sweden

Phone: +46 (0) 10 206 48 00
E-Mail: info.se@lohmann-tapes.com

Den ansvariga organisationen är den fysiska eller juridiska person som ensam eller tillsammans med annan, bestämmer om syftet med och sättet av bearbetningen av personuppgifterna (t.ex. namn, e-postadress eller liknande).

Återkallande av Ert samtycke till databehandling

Många databearbetningsprocesser är endast möjliga med Ert uttryckliga samtycke. Ni kan när som helst återkalla Ert uttryckta samtycke. För detta är ett informellt meddelande via e-post åt oss tillräckligt. Den lagliga databehandlingen som utförts fram till återkallandet, förblir oberörd av återkallandet.

Rätten att klaga hos den ansvariga tillsynsmyndigheten

Vid dataintrång har den berörda personen rätt att klaga hos den ansvariga tillsynsmyndigheten. Den ansvariga tillsynsmyndigheten för dataskyddsfrågor är den dataskyddsansvarige i det förbundsland, i vilket vårt företag har sitt säte. En lista över dataskyddsansvariga samt deras kontaktuppgifter hittas under följande länk: https://www.datainspektionen.se/

SSL- alternativt TLS-kryptering

Av säkerhetsskäl och för att skydda överföringen av konfidentiellt innehåll, som t.ex. en beställning eller förfrågan, vilken Ni, som webbplatsoperatör skickar åt oss, använder denna sida en SSL- alternativt en TLS-kryptering. Ni känner igen en krypterad förbindelse, genom att adressfältet i webbläsaren ändrar från ”http://” till ”https://” och genom låssymbolen i webbläsaren.

Då SSL- alternativt TLS-krypteringen är aktiverad, kan uppgifterna som Ni överför till oss, inte läsas av tredje part.

Informering, Blockering, Radering

I ramen av de gällande rättsliga föreskrifterna har Ni när som helst rätt till en avgiftsfri upplysning om Era sparade personuppgifter, deras ursprung och mottagare samt ändamålet med databehandlingen. Därtill har Ni eventuellt rätt till korrigering, blockering eller radering av dessa uppgifter. För detta ändamål samt för ytterligare frågor gällande personuppgifter, kan Ni när som helst kontakta oss på adressen som nämnts i ”impressumet”.

Invändning mot E-postreklam

Härmed avvisas användningen av kontaktuppgifter, som offentliggjorts i ramen av ”impressumsplikten”, för översändningen av reklam och informationsmaterial som inte uttryckligen har efterfrågats. Sidans operatör förbehåller sig uttryckligen rätten att vidta rättsliga åtgärder i händelse av oönskad översändning av reklaminformation, till exempel via spam e-post.

3. Dataskyddsansvarig

Lagstadgad dataskyddsansvarig

Vi har begärt en dataskyddsansvarig för vårt företag.

Lohmann Nordic AB

Phone: +46 (0) 10 206 48 00
E-Mail: GDPR-LOSE@lohmann-tapes.com

4. Datainsamling på vår webbplats

Cookies

Internetsidorna använder delvis så kallade cookies. Cookies skadar inte Er dator och innehåller inga virus. Cookies tjänar till att göra vårt erbjudande användarvänligare, effektivare och säkrare. Cookies är små textfiler som lagras på er dator och som Er webbläsare sparar.

De flesta cookies som vi använder är så kallade ”Session-Cookies” (temporära cookies). De raderas automatiskt efter Ert besök. Andra cookies sparas på Er enhet tills Ni raderar dem. Dessa cookies gör det möjligt för oss att känna igen Er webbläsare vid Ert nästa besök.

Ni kan ställa in Er webbläsare så att Ni blir informerade om placeringen av cookies och tillåter cookies endast i enstaka fall, accepterar cookies för vissa tillfällen eller blockerar dem generellt. Därtill kan Ni aktivera den automatiska raderingen av cookies när webbläsaren stängs. Inaktiveringen av Cookies kan begränsa funktionsdugligheten för denna webbsida.

Cookies som krävs för genomförandet av den elektroniska kommunikationsprocessen eller för att tillhandahålla av dig önskade funktioner (t.ex. varukorg), lagras på basis av art. 6 par. 1 lit. f GDPR. Webbplatsinnehavaren har ett berättigat intresse av att spara cookies för att tekniskt felfritt och optimerat kunna tillhandahålla sina tjänster. Såvitt andra cookies (t.ex. cookies för analys av ditt surfbeteende) sparas, behandlas dessa separat i denna integritetspolicy.

Serverlogg

Leverantören av sidan samlar in och sparar automatiskt information i så kallade serverloggar, vilka Er webbläsare automatiskt överför till oss. Dessa är:

  • Typ av webbläsare och webbläsarversion
  • Det använda operativsystemet
  • Referrer URL
  • Namnet på den använda datorn
  • Tidpunkt för serverförfrågan
  • IP-adressen

Förenande av dessa data med andra datakällor kommer inte att genomföras.

Grunden för denna databearbetningen är art. 6 par. 1 lit. f GDPR, vilken tillåter bearbetningen av data för uppfyllandet av ett avtal eller avtalsåtgärder.

Kontakformulär

Då Ni kontaktar oss via ett kontaktfomulär, kommer Era uppgifter från formuläret inklusive de kontaktuppgifter som Ni har angett där, att sparas för bearbetning av förfrågan samt för eventuella följdfrågor. Vi ger inte dessa uppgifter vidare utan Ert samtycke.

Bearbetningen av uppgifterna som angetts i kontaktformuläret, sker därmed enbart till följd av Ert samtycke (Art. 6 par. 1 lit. a GDPR). Ni kan när som helst återkalla Ert samtycke. För detta är ett informellt meddelande via e-post tillräckligt. Den lagliga databehandlingen som utförts fram till återkallandet, förblir oberörd av återkallandet.

Informationen som Ni fyllt i i formuläret, förblir hos oss tills Ni kräver radering, återkallar Ert samtycke för lagring eller syftet för datalagringen försvinner (t.ex. en avslutad bearbetning av er förfrågan). Obligatoriska föreskrifter – särskilt lagringstiden – förblir oberörda.

5. Analysverktyg och reklam

Google Analytics

Denna webbplats använder funktioner av webbanalystjänsten Google Analytics. Leverantör är Google Inc., 1600 AmphitheatreParkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Google Analytics använder så kallade Cookies. Dessa är textfiler som lagras på er dator och vilka genom Er möjliggör analysering av webbplatsanvändningen. Den genom Cookien framkallade informationen gällande Er användning av denna webbplats, överförs i regel till en Google-server i USA samt lagras där.

Google-Analytics-Cookies lagras till grundval av art. 6 par. 1 lit. f GDPR. Webbplatsoperatören har ett berättigat intresse för analyseringen av användarbeteendet, för att optimera sitt webbutbud såväl som sin reklam.

IP-anonymisering

Vi har aktiverat funktionen IP-anonymisering på denna webbplats. Därigenom förkortas din IP-adress av Google inom medlemsstater av den Europeiska Unionen eller andra parter i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, innan överföringen till USA. Endast i undantagsfall överförs hela IP-adressen till en Google-server i USA och förkortas sedan där. På uppdrag av denna webbplatsens operatör kommer Google att använda denna information för att utvärdera webbplatsens användning, för att sammanställa rapporter om webbplatsaktiviteter och för att utföra ytterligare tjänster åt webbplatsen ägare i samband med webbplats- och internetanvändningen. Den inom ramen för Google Analytics från din webbläsare överförda IP-adressen kommer inte att samköras med annan data från Google.

Webbläsarplugin

Ni kan förhindra lagringen av Cookies genom en motsvarande inställning i Er webbläsarprogramvara. Observera dock att Ni i detta fall inte kan använda denna webbplats samtliga funktioner fullständigt. Därutöver kan Ni förhindra insamlingen av den information som Cookien framställer och som är relaterad till Er webbplatsanvändning (inkl. Er IP-adress) på Google, samt Googles bearbetning av dessa uppgifter. Detta gör Ni genom att ladda ner och installerar webbläsarpluginen som är tillgänglig på denna länk: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Motsägelse gentemot datainsamling

Ni kan förhindra insamlingen av Er data genom Google-Analytics, genom att klicka på följande länk. En Opt-Out-Cookie som förhindrar insamlingen av data vid Era framtida besök på denna webbplats, kommer att aktiveras: disable Google Analytics.

Mer information om behandlingen av användardata i Google Analytics, hittar Ni i Googles integritetspolicy: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de.

Uppdragsbearbetning

Vi har tecknat ett avtal gällande uppdragsdatabearbetning med Google och implementerar de strikta reglerna av den tyska dataskyddsmyndigheten fullt ut vid användningen av Google Analytics.

Google AdWords och Google Conversion-Tracking

Denna webbplats använder Google AdWords. AdWords är Googles online-reklamprogram, 1600 AmphitheatreParkway, Mountain View, CA 94043, United States (“Google”).

Som en del av Google AdWords, använder vi det så kallade Conversion-Tracking. Då ni klickar på en annons som visas av Google, aktiveras en Cookie för Conversion-Tracking. Cookies är små textfiler som webbläsaren sparar på användarens dator. Dessa Cookies förlorar sin giltighet efter 30 dagar och används inte för att identifiera användaren. Om användaren besöker bestämda sidor på denna webbplats och Cookien inte har löpt ut, så vet Google och vi om användaren har klickat på annonsen och blev därmed omdirigerad till denna sida.

Varje Google AdWords -annonsör får en annan Cookie. Kakorna kan inte spåras på AdWords-annonsörernas webbplatser. Informationen som samlats in med hjälp av konverteringscookien tjänar till skapandet av konverteringsstatistik för de AdWords-annonsörer, som beslutat sig för Conversion-Tracking. Annonsören får det totala antalet användare som klickat på deras annons och som omdirigerats till en sida med en Conversion-Tracking-Tag. De får dock inte information med vilken användaren kan bli identifierad. Om Ni inte vill delta i spårningen (trackingen), kan ni enkelt förhindra detta genom att inaktivera Cookies för Google Conversion-Tracking i Er webbläsare under Användarinställningarna. Ni kommer då inte att inkluderas i Conversion-Tracking-statistiken.

Sparandet av konverteringskakor grundar sig på art. 6 par. 1 lit. f GDPR. Webbplatsoperatören har ett berättigat intresse för analyseringen av användarbeteendet, för att optimera sitt webbutbud samt sin reklam.

Ytterligare information om Google AdWords och Google Conversion-Tracking hittar ni i Googles dataskyddbesatämmelser: https://www.google.de/policies/privacy/.

Ni kan ställa in Er webbläsare så att Ni blir informerade om placeringen av cookies och tillåter cookies endast i enstaka fall, accepterar cookies för vissa tillfällen eller blockerar dem generellt. Därtill kan Ni aktivera den automatiska raderingen av cookies när webbläsaren stängs. Inaktiveringen av Cookies kan begränsa funktionsdugligheten för denna webbsida.

6.Nyhetsbrev

Information om nyhetsbrev

Om Ni vill få det på webbsidan erbjudna nyhetsbrevet, så behöver vi en e-postadress samt information som verifierar att Ni är innehavaren av e-postadressen och att Ni godkänner mottagningen av nyhetsbrevet. För utvärdering av innehållen i våra nyhetsbrev och för att ständigt kunna optimera dessa förbehåller vi oss rätten att ureda från vilket land mottagarens kommer för att så kunna prioritera vissa teman. I samband med utskick av nyhetsbrev registreras även ditt läsbeteende för att möjliggöra en målinriktad användarstrategi. Ytterligare information kommer inte att samlas in, i så fall endast på frivillig basis. Dessa uppgifter använder vi endast för tillsändelsen av den begärda informationen och skickar inte dem vidare till tredje part.

Bearbetningen av informationen som angivits i nyhetsbrevets registreringsformulär, sker uteslutande på grundval av Ert samtycke (art. 6 par. 1 lit. a GDPR). Det tilldelade samtycket för lagring av informationen och e-postadressen samt användningen av dessa för försändelsen av nyhetsbrevet, kan Ni återkalla när som helst, till exempel över Avprenumerera-länken i nyhetsbrevet. Lagligheten av de redan utförda databehandlingsprocesserna förblir oberörda av återkallandet.

De uppgifter som Ni överlämnat åt oss för erhållandet av nyhetsbrevet, förvaras hos oss tills Er avprenumeration från nyhetsbrevet och spärras efter avbeställningen. Uppgifter som är sparade för andra syften (t.ex. e-postadress för medlemsområde) förblir oberörda av detta.

7. Plugins och verktyg

YouTube

Vår webbplats använder Plugins från den av Google bedrivna sidan YouTube. Webbplatsoperatören är YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA.

Då ni besöker en av våra Youtube-Pluginförsedda webbplatser, kommer en förbindelse till Youtube-Servern att skapas. Då kommer Youtube-Servern att meddelas, vilka av våra webbplatser Ni har besökt.

Om Ni är inloggade på Ert Youtube-konto, tillåter Ni YouTube att direkt associera Ert surfbeteende med Er personliga profil. Detta kan Ni förhindra genom att logga ut från Ert YouTube-konto.

Användningen av YouTube ligger i intresset för en attraktiv presentation av våra online-erbjudanden. Detta utgör ett berättigat intresse i den mening som representeras i art. 6 par. 1 lit. f GDPR.

Mer information om behandlingen av användardata hittar Ni i YouTubes integritetspolicy under: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy.

Google Web Fonts

För en enhetlig representation av teckensnitt, använder denna webbplats så kallade Web Fonts, som tillhandahålls av Google. Vid öppnandet av en sida, laddar Er webbläsare de behövda Web Fonterna i Er webbläsares minne, för att korrekt visa texter och teckensnitt.

För detta ändamål måste webbläsaren du använder ansluta till Plus.Line AG:s servrar i Frankfurt. På så sätt får Plus.Line AG kännedom om att vår webbplats har besökts via din IP-adress. Inga uppgifter överförs till utlandet. Användningen av Google Web Fonts sker i syftet av en enhetlig och tilltalande presentation av våra onlinetjänster. Detta utgör ett berättigat intresse i den mening som representeras i art. 6 par. 1 lit. f GDPR.

Om Er webbläsare inte stöder Web Fonts, kommer Er dator att använda standard teckensnitt.

Ytterligare information om Google Web Fonts, hittar Ni under: https://developers.google.com/fonts/faq och i Googles integritetspolicy:https://www.google.com/policies/privacy/.

Google Maps

Denna sida använder kartläggningstjänsten Google Maps över en API. Operatören är Google Inc., 1600 AmphitheatreParkway, Mountain View, CA 94043, USA.

För användningen av funktionerna från Google Maps är det nödvändigt att spara Er IP-adress. I regel överförs dessa uppgifter till en Google-Server i USA, och sparas där. Leverantören av denna sida har ingen inverkan på denna dataöverföring.

Användningen av Google Maps sker i syftet av en enhetlig och tilltalande presentation av våra online-erbjudanden, samt en enkel lokalisering av de platser som vi nämnt på vår webbsida. Detta utgör ett berättigat intresse i den mening som representeras i Art. 6 Abs. 1 lit. f GDPR.

Mer information om hanteringen av användardata, hittar ni i Googles integritetspolicy: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

8. Videokonferenssystem

Beskrivning och omfattning av databehandlingen

För att kunna genomföra online-meetings och videokonferenser använder vi mjukvarusystemen GoToMeeting och Teams. I samband med sådana online-meetings kan deltagarna skicka chatt-nyheter sinsemellan och även dela den egna bildskärmen. Online seminarier och videokonferenser spelar vi principiellt inte in och vi protokollerar inte heller några chatt-innehåll. Om vi i vissa fall trots allt skulle spela in dessa så kommer vi uttryckligen att hänvisa till att vi gör det. 

När man använder ett videokonferenssystem så kommer olika uppgifter att behandlas. Omfattningen av de personrelaterade data som vi behandlar är också avhängiga av vilka data eller uppgifter som lämnas ut när man använder mjukvaran. Följande kategorier av personrelaterade data kan vara föremål för en behandling:

  • Uppgifter om användaren, t.ex. Förnamn och efternamn
  • Metadata: Meetingsbeteckningen, deltagarnas IP-adresser, utrustningen och hårdvaru-informationer 
  • Vid telefonuppringning: Uppgifter om inkommande och utgående telefonnummer, landsbeteckningen, start- och sluttiden. Eventuellt kan också övriga anslutningsdata som t.ex. utrustningens IP-adress sparas.
  • Text-, audio- och videodata: I förekommande fall det som skrivs in för att kunna använda chatt-funktionen; om man använder video-funktionen även data i videokamerans terminal; om man använder audio-data även mikrofonens terminal. Kameran och mikrofonen kan stängas av under tiden som ett online-meeting pågår resp. de kan kopplas bort.
Vi lämnar principiellt inte ut personrelaterade data resp. uppgifter som behandlas till tredje part i samband med deltagandet i ett online-meeting, så vida de inte uttryckligen är avsedda för detta ändamål.

Om man öppnar webbsidor som GoToMeeting eller Teams tillhandahåller så är respektive leverantör ansvarig för databehandlingen.

Rättsliga grunder för databehandlingen

Den rättsliga grunden för behandlingen av personrelaterade data resp. uppgifter i samband med att ett videokonferenssystem används är art. 6.1 bokstav a) och f) i den tyska dataskyddsförordningen DSGVO. Vårt legitima intresse motiveras med att vi genomför online-meetings. Samtycket till detta kan återkallas när som helst både i samband med själva anmälningsrutinen eller via e-post till bonded@lohmann-tapes.com.

Databehandlingens syfte

Vi använder videokonferenssystemen för att kunna genomföra telefonkonferenser, online-meetings, online-seminarier resp. videokonferenser.

Databehandling utanför den Europeiska unionen

GoToMeeting är en tjänst som LogMeIn Ireland Limited med säte i Irland, som är ett dotterbolag till LogMeIn Inc. med säte i USA, tillhandahåller. Teams är en tjänst som Microsoft Corporation, Inc., också med säte i USA, tillhandahåller. Detta innebär att behandlingen av personrelaterade data resp. uppgifter också sker i ett så kallat tredje land. Ett uppdragsbehandlingsavtal har ingåtts med leverantörerna enligt kraven som nämns i art. 28 DSGVO.

LogMeIn, Inc. och Microsoft Corporation, Inc. samt alla övriga anslutna företag har en US-EU-Privacy-Shield-certifiering. Dessutom garanteras även att EU-standardavtalsklausulen ingås.

Tiden som data sparas

Data raderas principiellt så fort som syftet med datahämtningen har uppfyllts. Men det kan även vara möjligt att data sparas en längre tid om detta är föreskrivet i lagen.

Bestridande och eliminering

När man använder videokonferenssystem är en behandling av metadata, anslutningsdata och några enskilda profildata nödvändig. Behandlingen av övriga personrelaterade data resp. uppgifter som t.ex. profiluppgifter, video- och audio-data som inte är obligatoriska kan man förhindra genom en individuell inställning i videokonferenssystemen.