จรรณยาบรรณธุรกิจ

วิสัยทัศน์ของเรา สำหรับซัพพลายเออร์และบุคคลอื่นที่มีผลประโยชน์เกี่ยวข้อง

มาตรฐานจรรณยาบรรณหรือจริยธรรมสำหรับซัพพลายเออร์ของ Lohmann นี้อ้างอิงจากมาตรฐานจรรณยาบรรณหรือจริยธรรมสำหรับ Lohmann เอง ซึ่งได้กำหนดความต้องการและความคาดหวังโดยเคารพต่อหลักจริยธรรมของซัพพลายเออร์ที่ควรมีต่อบริษัทที่อยู่ในสังกัดของกลุ่ม Lohmann Tape Group (ซึ่งต่อไปในที่นี้จะรวมเรียกว่า “Lohmann”) มาตรฐานในการดำเนินธุรกิจเหล่านี้จะนำมาเป็นแนวทางปฏิบัติสำหรับซัพพลายเออร์และผู้รับจ้างช่วงต่อ (subcontractor) ของ Lohmann ทุกราย รวมถึงผู้ที่ผลิตสินค้าและบริการให้กับ Lohmann ไม่ว่าบริษัทจะตั้งอยู่สถานที่ใดก็ตาม (ซึ่งต่อไปในที่นี้ จะรวมเรียกว่า “ซัพพลายเออร์”) Lohmann ขอสงวนสิทธิ์ในการยุติความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับซัพพลายเออร์ที่เพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามแนวทางและมาตรฐานเหล่านี้

ในฐานะที่เป็น บริษัทระหว่างประเทศ กลุ่มบริษัท Lohmann Tape Group นั้นยังคงรักษาการติดต่อกับบุคคลและบริษัทต่างๆจำนวนมากอย่างแน่นแฟ้น และต่อจากนี้เพื่อเป็นตัวแทนของกลุ่มผู้ที่มีผลประโยชน์เกี่ยวข้อง ดังนั้นความก้าวหน้าและความสำเร็จของบริษัทเราจึงขึ้นอยู่กับว่าพนักงานของเราปฏิบัติตัวอย่างไรในแต่ละวันปกติ ในฐานะบริษัท เพราะฉะนั้นเราจึงได้ตัดสินใจว่าอะไรที่เป็นสิ่งสำคัญสำหรับเราและตัดสินใจว่าเราควรที่จะดำเนินธุรกิจและได้รับการมองว่าอย่างไร