ห้องวิจัย FlexoLAB

เริ่มต้นจากทำการจำลองแบบ จากนั้นจึงนำมาบูรณาการ ห้องวิจัย FlexoLAB แห่งนวัตกรรมของเรา แสดงให้เห็นถึงการพัฒนาก้าวสำคัญของเทคโนโลยีในระดับที่สามารถนำไปปฏิบัติได้จริง และยังเป็นก้าวสำคัญของภารกิจของเรา ที่จะมุ่งมั่นทดสอบ วิเคราะห์ และปรับปรุงให้เหมาะสม เพื่อทำให้คุณได้รับผลลัพธ์ทางการพิมพ์ที่ดีที่สุด

เป้าหมายของเราคือเพื่อที่จะร่างแผนขั้นตอนกระบวนการทั้งหมดของคุณตั้งแต่ต้นจนจบ จากนั้นทำการจำลองแบบขึ้นมาในห้องวิจัย FlexoLAB ดังนั้นคุณจึงได้รับผลลัพธ์ที่มีคุณภาพดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ ด้วยความช่วยเหลือจากโซลูชันของเราที่ปรับให้ตรงตามความต้องการของคุณโดยเฉพาะ อีกทั้งห้องวิจัย FlexoLAB ของ Lohmann นั้นยังมีเครื่องขึ้นรูป (mounting machine) และเครื่องจำลองการพิมพ์

Content_PrintingSimulator.jpg