CODE OF CONDUCT

VORES VISION FOR LEVERANDÄRER OG ANDRE STAKEHOLDERE

Lohmanns "Supplier Code of Conduct" er afledt af Lohmanns generelle "Code of Conduct" og fastlægger minimumskravene og forventningerne med henblik på den etiske og moralske adfærd leverandørerne til virksomhederne i Lohmann Tape Group (samlet kaldet "Lohmann") udviser. Disse standarder gælder for alle Lohmanns leverandører og underleverandører og alle andre leverandører af varer og tjenesteydelser til Lohmann, uafhængigt af virksomhedens hjemsted (samlet kaldet "leverandører"). Lohmann forbeholder sig ret til at opsige kontrakten med leverandører, som ikke overholder disse retningslinjer og standarder.

Lohmann Tape Group er en international virksomhed, der er i kontinuerlig kontakt med mange forskellige mennesker og organisationer, dvs. repræsentanterne for mange forskellige interesser. Som følge deraf afhænger virksomhedens udvikling og succes af, hvordan vores medarbejdere forholder sig på jobbet til hverdag. Af denne grund har vi som virksomhed beskæftiget os med, hvad der er vigtigt for os, hvordan vi agerer, og hvordan vi gerne vil opfattes.