Fleksibel og robust

Solide tekstiltilklæbninger og rene processer med reaktive klæbefilm

Mangfoldigheden og forskelligheden af tekstiler og syntetiske tekstiler er i dag lige så stor som den samlede tekstilbranches kapacitet og innovationskraft. Nye og stigende krav til sammenføjning af tekstiler og solide materialekombinationer er kun nogle af aspekterne i denne udvikling. Vore "Bonding Engineers" tilbyder ideelle teknologier til løsningen af disse udfordringer i forbindelse med sammenføjning af tekstiler. Holdbare og sikre sammenføjninger af tekstiler kan realiseres i lighed med funktionelle eller skræddersyede klæbeløsninger. Det er muligt processikkert og enkelt at fremstille temperaturstabile forbindelser af tekstiler eller kombinationer af tekstiler og andre materialer.

Lohmann tilbyder med vores klæbefilm ikke kun muligheden for at undgå kostbare syprocesser eller at fremstille stærke laminater, men kan også på baggrund af den mangeårige ekspertise fra andre brancher skabe hidtil ukendte designs og fremstillingsmetoder. Uanset om der er tale om "sekundentakt" sammenklæbelige stansedele eller dele som allerede er forsynet med klæbestof, så lader økonomi og effektivitet sig realisere enkelt og sikkert ved hjælp af intelligente tilklæbninger af tekstiler.

Omfattende tekstile forstærkninger kommer således altid til anvendelse, når fordelene ved ringe anvendelse og den mest optimale udnyttelse af egenskaber ved tekstil skal forenes. DuploTEC® SBF tilbyder med sin designvenlige stansedelsgeometri muligheden for skabelse af lette og robuste forstærkningsstrukturer.

Content_NTBD_OP-Tuch.jpg

Eksempel: Forstærkning af operationsdug

 • DuploTEC® SBF (TOPAZ-Technology) er i kraft af latent sammensmeltningspotentiale robust nok til at modstå gentagne rengørings- og sterilisationsprocesser
 • Pga klæbefugens vedvarende elastiske og fleksible adfærd bevares laminatets karakter af tekstil
 • Takket være tilklæbningen med DuploTEC® SBF undgås huller og sømme (arnested for sporer!)
 • ndividuelle stansedels geometrier er let realiserbare. En forbehandling af kundens specifikke tekstil med klæbestoffolien tilbyder kunden er skræddersyet samlet løsning

De høje krav til overfladebeskaffenhed og overfladekvalitet ved bygningsdele og tekniske produkter kræver ofte tidsrøvende og krævende slibe- og polereprocesser. Uden robuste og pålidelige slibe- og poleremidler er dette ikke muligt. DuploTEC® SBF skaber samtidig gennem de holdbare og modstandsdygtige klæbeegenskaber grundlaget for stærke og samtidig enkle og besparende slibe- og poleremidler.

Content_NTBD_Lens polishing.jpg

Eksempel: Polerepads

 • Forskellige tekstil underlag bliver ved hjælp af klæbefilmen forbundet enkelt og rent (ingen farveforringelse)
 • ved hjælp af DuploTEC® SBF klæbefilms reaktive karakter opstår en holdbar og modstandsdygtig tekstilsammenføjning, som også kan modstå aggressive opløsningsmidler
 • Poleremidlets holdetid optimeres uden at tekstilets egenskaber går tabt i forbindelse med sammenklæbningen
 • Sammenlignet med flydende klæbestoffer garanteres en ensartet fordeling af tykkelsen i opbygningen af lagene
Content_NTBD_Schleifband.jpg

Eksempel: Spaltning af slibebånd

 • En hurtig håndfasthed af det sammenklæbede muliggør en umiddelbar videreforarbejdning i de næste skridt i processen (konfektionering)
 • DuploTEC® SBF opnår den samme skærefasthed som flydende klæbesystemer og kan således også tages i brug ved de højeste belastninger
 • Bøjelighed og fleksibilitet med garanti for en topsikker tekstilforbindelse
 • den klæbede splejsning er den mest belastede del af hele systemet (det sammenklæbede sted kan kompensere for større kraft som bærende tekstil)

Kun en opbygning af mange lag er normalt i stand til sikkert at kunne opfylde de mest forskellige krav til moderne materialer. Tekstiler tilbyder fra naturens side de bedste forudsætninger herfor og lader sig med størst variation adaptere i henhold til de ønskede krav. En tekstilforbindelse sammenklæbet med DuploTEC® SBF (TOPAZ - Technology) tillader kombinationen af de mest forskelligartede tekstiler og bevarer deres specifikke karakter. Yderligere kan funktioner og egenskaber afhængig af valget af benyttede reaktive klæbestoffolier indstilles og optimeres.

Content_TRA_Textillaminierung.jpg

Opbygning af lag - Aramid

 • Største modstandsdygtighed mod afskalning gennem optimal selvklæbnings- og sammenklæbningsindstilling i klæbestofsystemet
 • Enkle rulle-til-rulle processer eller laminering ved varmpresning muligt
 • Lave sammenklæbningstemperaturer ved DuploTEC® SBF (TOPAZ - Technology) tillader moderate applikationstemperaturer, men resulterer alligevel gennem sammenklæbningsreaktionen i en temperaturstabil opbygning af lagene
 • Elastisk-dynamisk adfærd fås også efter fuldstændig sammenklæbning af klæbestoffolien
 • Lagsstabil forlaminering mulig
 • En konstant tykkelse på klæbestoffolien sikrer uforandret klæbesammenføjning, helt ned til 12µm klæbemiddelstyrke
For yderligere information eller forespørgsler, send os venligst en e-mail. Vi ser frem til at høre fra dig!
Klik her for at se e-mailen.